مزایای پک های گرمایشی سرمایشی

از مزایای پک های گرمایشی سرمایشی می توان به : نگهداری سرما پنج برابر بیشتر از Gel Pack نرم قابل انعطاف با اعضای بدن، استفاده بیش از یک بار در هر فریز شدن، نگهداری گرما دو برابر کیسۀ آب گرم، استفادۀ آسان و بارها قابل استفاده بودن اشاره کرد. برای هر ورزشکاری لازم است که قبل از شروع تمرینات از کمپرس گرم و بعد از تمرینات از کمپرس سرد استفاده نماید سرما درمانی در 48 ساعت اول آسیب دیدگی و گرما درمانی بعد از 48 ساعت سبب بهبود درد خواهد بود.